Spread the love

Raw Science Film Festival 2014 Award Winner now available for free viewing online


Synopsis / –Sinopsis

Rusty machines living in their small houses, imagine that the sun will come and take them to the sky someday. A small light, keeps them alive and dreaming. But one of the machines wants to see the sun itself and he has a plan for that.


Küçük evlerinde ışığa muhtaç bir şekilde yaşayan paslı makinalar, güneşin gelip onları gökyüzüne çıkardığı günün hayalini kurmaktadırlar. Küçük bir ışık, onları ancak ayakta tutup, hayal kurmaya devam etmelerini sağlar. Fakat makinalardan bir tanesi artık güneşi görmek ister ve bunun için bir planı vardır.

Description / — Açıklama

Golden Shot is an animated short film that I produced in a year, with a scattered calendar, in 2014-2015. The film has been featured in more than 200 selections worldwide and has more than 25 awards. The list of all festivals and their locations can be seen from the links below.

Altın Vuruş, 2014-2015 yıllarında,dağınık bir takvimle, yaklaşık bir yılda ürettiğim kısa animasyon filmidir. Film, dünya genelinde 200’den fazla seçkide yer almış ve 25’ten fazla ödülün sahibi olmuştur. Tüm festivallerin listesi ve lokasyonları, aşağıdaki linklerden görülebilir.

 

Festival list:

https://goo.gl/9DbU01

 

Subscribe@Raw Science TV |Facebook@Raw Science |Twitter@RawScienceTV |YouTube@RawScience1